Bildmakarna at Karolinska Institutet University Library

ki.se
dots
kib.ki.se

In English

Tips för posterdesign

Använd dig av våra tips för att skapa en bra och träffande poster som fångar människors uppmärksamhet!

 

Allmänt

 • Liggande poster är att föredra framför stående eftersom man då har mer text i ögonhöjd.
 • För lättare transport, gör ett streck som är ca. 1 cm mellan rubriken och resten av innehållet. Detta gör att du kan vika postern utan att det förstör helhetsintrycket.

Rubriker

 • Rubriken bör vara enkel, lättläst och helst inte längre än en rad.
 • Bokstäverna i rubriken bör vara 4-5 cm höga, gärna versaler, så att man ser rubriken på  långt avstånd.
 • Måste rubriken vara mer än en rad bör man använda gemener.
 • Arial och Helvetica är exempel på teckensnitt som lämpar sig bra till rubriker.

Författare

 • Författarnamnet behöver inte synas på långt håll och kan därför vara i avsevärt mindre  textstorlek än rubriken.
 • Institutionstillhörigheten bör stå bredvid namnet för att slippa hänvisningar.
 • Fullständig adress är bättre att skriva ner på bilagor (handouts) som man fäster på postern.

Text

 • Det första stycket efter rubrik och författare bör vara konklusionen.
 • Textstorleken bör vara ca. 1 cm, vilket är läsbart på 2 meters håll.
 • Texten bör delas upp i stycken med ca. 5 rader i varje stycke och 40-50  bokstäver per rad.
 • Texten ska vara vänsterställd.
 • Undvik alla förkortningar, utom de allra vanligaste.
 • Textens funktion ska så långt som möjligt bara vara som ett komplement till bilderna.

Tabeller och diagram

 • Använd beskrivande överskrifter på tabeller och diagram.
 • All text i tabeller och diagram bör vara horisontell.
 • Detaljer och utförligare beskrivningar skriver man på bilagan som åskådaren kan ta med sig.

Färger

 • Använd få färger, tänk på att starka färger framhäver postern men kan dämpa intrycket av färgbilder.
 • Hög kontrast mellan text och bakgrund är bra.

 

 

 

  Mer postertips  
 

Mer tips på hur du utformar en vetenskaplig poster hittar du på den engelska delen av vår webbplats

 

 

 

  PowerPoint tips  
 

Här hittar du tips om hur du kan använda Power Point vid tillverkning av posters

 

 

 

  Mallar för PowerPoint  
 

Bildmakarna har tagit fram en mallar för posterproduktion med MS PowerPoint:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2010-11-24 av Peter Stedt